Softline Compact VK – teleso so spodnými vývodmi

Nízkoteplotné vykurovacie teleso z jemného plechu (hrúbka plechu 1,2 ± 0,09 mm) valcovaného za studena podľa EN 442-1 s postrannými krytmi a hornou mriežkou ako kompaktná jednotka s rozostupom zvislých vodných kanálikov 33,3 mm.

Konvekčný plech je navarený na vnútorných kanálikoch. Pred nanesením farby prejdú všetky radiátory niekoľkonásobným čistiacim procesom, vrátane fosfátovania fosforečnanom železitým a demineralizačným oplachom. Potom je nanesená základná vrstva farby a následne prášková vrstva vo farebnom prevedení biela Stelrad 9016.

Každý radiátor je zabalený v kartóne s robustnými krytmi rohov a v ochrannej fólii.
Iba typ 11 má na zadnej strane navarené príchytky. Ostatné telesá sú bez príchytiek.
Vstavaná ventilová súprava s prednastavenou ventilovou vložkou Heimeier 4360-00.300 bez termostatickej hlavice.
Zaslepovacie a odvzdušňovacie zátky našrubované.
Pribalené stenové kompaktné konzoly.
Záruka kvality je overená podľa EN ISO 9001.
Tepelný výkon je overený podľa EN 442.

Prípojky: 6 x 1/2“
Skúšobný pretlak: 1,3 MPa
Prevádzkový pretlak: 1,0 MPa
Teplota vykurovacieho média: teplá voda do 110 °C
Výrobok: Stelrad Softline Compact VK
Typ: 11/21/22/33/44*
Stavebná výška: 300 – 900 mm
Stavebná dĺžka: 400 – 3000 mm
Stavebná hĺbka: 61/77/100/158/216 mm
Poloha spodných vývodov T11: vpravo/vľavo (podľa uvedenia v objednávke)
*typ 44 je s plochou mriežkou