SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o.

Vislanka 9
065 41 Vislanka
Slovenská republika
IČO: 44969147
IČ DPH: SK2022938720

Prevádzka

SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o.
Južná trieda 117
040 01 Košice
Slovenská republika
www.solidstav.sk
stelrad@solidstav.sk
+421 918 64 64 64