Softline Compact – radiátor s bočnými vývodmi

Nízkoteplotné vykurovacie teleso Compact Softline je vyhotovené z jemného plechu (hrúbka plechu 1,2 ± 0,09 mm) valcovaného za studena podľa EN 442-1 s postrannými krytmi a hornou mriežkou ako kompaktná jednotka s rozostupom zvislých vodných kanálikov 33,3 mm. Konvekčný plech je navarený na vnútorných kanálikoch.

Pred nanesením farby prejdú všetky radiátory niekoľkonásobným čistiacim procesom, vrátane fosfátovania fosforečnanom železitým a demineralizačným oplachom. Potom je nanesená základná vrstva farby a následne prášková vrstva vo farebnom prevedení biela Stelrad 9016.

Každý radiátor je zabalený v kartóne s robustnými krytmi rohov a v ochrannej fólii.
Všetky telesá majú na zadnej strane navarené príchytky okrem typu 44.
Záruka kvality je overená podľa EN ISO 9001.
Tepelný výkon je overený podľa EN 442.

Prípojky: 4 x 1/2“
Skúšobný pretlak: 1,3 MPa
Prevádzkový pretlak: 1,0 MPa
Teplota vykurovacieho média: teplá voda do 110 °C
Výrobok: Stelrad Softline Compact
Typ: 11/21/22/33/44*
Stavebná výška: 200 – 900 mm
Stavebná dĺžka: 400 – 3000 mm
Stavebná hĺbka: 61/77/100/158/216 mm
*typ 44 je s plochou mriežkou