Ak chcete dostávať nielen najaktuálnejšie informácie o našej ponuke, uveďte Vašu e-mailovú adresu:

Vertical Style

Zzvislé vykurovacie teleso so štýlovou hladkou čelnou doskou

Zvislé vykurovacie teleso z jemného plechu (hrúbka plechu
1,2 ± 0,09 mm) valcovaného za studena podľa EN 442 -1. Všetky
telesá majú na zadnej strane navarené príchytky. Pred nanesením
farby prejdú všetky radiátory niekoľkonásobným čistiacim procesom,
vrátane fosfátovania fosforečnanom železitým a demineralizačným
oplachom. Potom je nanesená základná vrstva farby a následne
prášková vrstva vo farebnom prevedení biela Stelrad 9016.
Každý radiátor je zabalený v kartóne a v ochrannej fólii.
Zaslepovacie a ovzdušňovacie zátky, stenové závesy pribalené.
Záruka kvality podľa EN ISO 9001.
Tepelný výkon je overený podľa EN 442.
Prípojky: 4x 1/2", 2x 3/4"
Prevádzkový pretlak: 1,0 MPa
Teplota vykurovacieho média: teplá voda do 950C

Výrobok: Vertical Plan
Typ: 11/20/21/22
Stavebná výška: 1600/ 1800/2000/2200 mm
Stavebná dĺžka: 300/ 400/500/600/700 mm
Stavebná hĺbka: 57/71/71/113 mm